Nepros Boha o život bez ťažkostí a námahy. Radšej pros o odvahu všetko vytrvalo znášať.

Nepros Boha o život bez ťažkostí a námahy. Radšej pros o odvahu všetko vytrvalo znášať.