Myšlienky

22.12.2012 15:31

 

 

 

Pár citátikov pre tých čo potrebujú povzbudiť, utešiť ale aj poučiť ;) Tiež tieto citátiky môžu poslúžiť ako darček. Vytlačíte na papier, vystrihnete a vložíte do ozdobnej krabičky... Ten šťastlivec ktorý do vás takýto darček plný lásky prijme, si bude každý deň vyťahovať jednu myšlienku. Nielenže si každé ráno na vás spomenie... ale aj vkročí s úsmevom do nového dňa :)

 

 

 

 

Nemá zmysel trápiť sa nad tým, čo sme urobili, keď je už po všetkom. Prečo radšej nepremýšľať o tom, čo ešte môžeme urobiť? (Richard Bach)


Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. (Adenauer)


Keď ide o štýl, choď s prúdom; ak ide o princíp, stoj ako skala. (Thomas Jefferson)


Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. (Thomas Carlyle)


Prekážky sú to, čo vidíme, keď spustíme zrak z cieľovej čiary. (Vince Lombardi)


Či už veríš, že to dokážeš, alebo veríš, že to nedokážeš, máš úplnú pravdu. (Henry Ford)
Každý východ je vchodom niekam inam. (Tom Stoppard)

 


Ľudia zabudnú ako rýchlo si prácu urobil - pamätajú si, ako DOBRE si ju urobil. (Howard Newton)


Pamätaj, že šťastie je jednou z ciest, ale nie cieľom. (Roy Goodman)


Polovica ťažkostí je len v našich predstavách, a ak si ich nebudeme všímať, zmiznú. (Robert Lynd)


Všetko možno robiť správnym a nesprávnym spôsobom a ten nesprávny spôsob znamená nútiť ostatných, aby robili všetko správne. (Harry Morgan)


Pesimista je človek, pre ktorého príležitosť predstavuje ťažkosti; optimista je ten, pre koho ťažkosti predstavujú príležitosť. (Reignald Mansell)


Ak nemôžeš nakŕmiť milión ľudí, nakŕm aspoň jedného. (Matka Tereza)


Tajomstvo úspechu je robiť obyčajné veci neobyčajne dobre. (John D. rockefeller Jr.)


Z času na čas zíď z vyšliapanej cesty a ponor sa do lesov. Určite tam nájdeš niečo, čo si ešte nevidel. (Alexander Graham Bell)

 

Genialita je prezlečená vytrvalosť. (Mike Newline)


Ak by nebolo zimy, jar by nám nebola taká príjemná; ak by sme neokúsili biedu, nevážili by sme si blahobyt. (Anne Bradstreet)


Očakávaj od ľudí, že budú lepší, než sú; pomáha im to stať sa lepšími. Nebuď však sklamaný, keď takí nie sú; pomáha im to snažiť sa naďalej. (Merry Browne)

 

Odmenou za dobre vykonanú prácu je dobre vykonaná práca. (Ralph Wald Emerson)


Talent je odvaha začínať stále odznova. (A. Honegger)


Prečo plačeme nad tým, čo nemáme, ale neradujeme sa z toho, čo máme? (Francis Bacon)


Kto strieľa do poludňajšieho slnka, hoci vie, že nikdy netrafí, aj tak strieľa vyššie než ten, kto mieri do krovia. (Sir Philip Sidney)
Veľké príležitosti pomôcť iným sú zriedkavé, ale tie malé nás obklopujú každý deň J (Sally Koch)


Zázrak spočíva v tom, že čím viac sa delíme, tým viac máme. (Leonard Nimoy)


Neboj sa urobiť veľký krok, ak je to potrebné; priepasť nepreskočíš dvomi malými skokmi. (David Lloyd George)


Nie je pravda, že dobrí ľudia skončia vždy poslední. Dobrí ľudia sú víťazmi ešte skôr, ako sa hra vôbec začne. (Addison Walker)


Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. (Confucius)


Cítime, že to, čo robíme je len kvapkou v oceáne, ale každá kvapka by oceánu chýbala. (Matka Tereza)


Neboj sa plniť zdanlivo malé úlohy, ako len najlepšie vieš. Vždy keď sa s nejakou vysporiadaš, staneš sa o to silnejším. Ak budeš robiť malé veci dobre, veľké sa neskôr postarajú samy o seba. (Dale Carnegie)


Kritika dokáže veľa, ale povzbudenie dokáže ešte viac. J (Johann Wolfgang von Goethe)


Neklaď si otázku, čo potrebuje svet. Opýtaj sa seba, čo ťa oživuje, a choď to robiť, pretože svet potrebuje ľudí, ktorí ožili....


Čím viac sme schopní mať radi seba a napĺňať život okolo nás láskou, otvoreným a nežným srdcom... tým krajšie bude miesto, na ktorom sa nachádzame J (Brooke medicine eagle)


Žiješ, aby si sa učil láske, ľúbiš, aby si sa učil žiť. Nič iné sa od teba nežiada. (Mirdad)

Len láska je schopná spojiť ľudské bytosti tak, že ich sceľuje a napĺňa, lebo ona sa ich zmocňuje a spája ich tým, čo je v nich najhlbšie. (Pierre Teilhard de chardin)

Pravé dobro je vždy prosté. Prostota je taká váhavá, taká výhodná, že je na počudovanie ako málo ľudí býva prostých. (L. N. Tolstoj)


Len ten je veľký, kto zmení hlas vetra na pieseň sladšiu o svoju lásku. (Chalíl Džibrán)


My, ktotí sme žili v koncentračných táboroch, si pamätáme na mužov, ktorí chodili pov chatrčiach upokojujúc druhých, dávali im svoj posledný kúsok chleba. Možno ich bolo málo, ale ponúkajú dostatočný dôkaz, že človeku možno zobrať všetko - okrem jedného: poslednej z ľudských slobôd - V ROZLIČNÝCH OKOLNOSTIACH SI VYBRAŤ VLASTNÚ CESTU. (Viktor Frankl)


Pokým malé deti musia znášať utrpenie, niet ozajstnej lásky na svete .
(Isadora Duncanová 1878-1927)

Bez ľudského spoločenstva jednotlivec nemôže prežiť. (Dalajláma)

LÁSKU A SÚCIT A ŽELANIE DOBRA VŠETKÝM DUŠIAM NA SVETE .... (William Law)

Popri pustovníkovi, ktorý sa modlil, prešli mrzáci a žobráci a zbití. Vidiac ich svätý muž pokľakol v hlbokej motlidbe a zvolal: "Veľký Bože, ako je možné, že ako milujúci Stvoriteľ sa môžeš na podobné veci dívať, a nič pri tom nerobíš?"
Po dlhom tichu Boh preriekol: "Spravil som niečo. Teba." (Sufistický školský príbeh)

Prameň lásky je hlboko v nás a my môžeme pomôcť iným nájsť veľa šťastia. Jeden svet, jeden skutok, jedna myšlienka môže zmierniť niečie utrpenie a priniesť tomu človeku radosť.
(Thič Nhat Hanh)

Ľudia žijú preto, lebo sú jeden druhému útočiskom. (Írske príslovie)

Kedy sa naozaj naučíme, že sme vo vzájomnom vzťahu, že sme články jedného tela?
Kým duch lásky k blížnym, nepoznamenaný rasou, farbou pleti, či vierovyznaním, nenaplní svet, nespraví naše životy ozajstnými a naše skutky nebudú skutočným prejavom ľudského bratstva - pokým dlhý zástup ľudí nebude naplnený zmyslom pre zodpovednosť za dobrý život ostatných, nedosiahneme sociálnu spravodlivosť. (Hellen Kellerová 1880 - 1968)

BUĎ LÁSKAVÝ, každý koho stretávaš zvádza ťažký boj. (John Watson)

Nie dokonalí, ale nedokonalá potrebujú lásku. (Oscar Wilde 1854 - 1900)

Toľko ľudí hovorí, že chce spasiť svet. Skús spraviť svoj diel, dobre? (Rev. Cecil Williams)

NIE JE DôLEŽITÉ, ČO MÁŠ VO VRECKU, ALE ČO MÁŠ V SRDCI. (Kardinál Bernadin)

Nezáleží na tom, ako dlho sme uviazli s vedomím svojich nedostatkov. Keď vchádzame do tmavej izby a zažneme svetlo, nezáleží na tom, či v izbe bola tma deň, týždeň alebo tisíc rokov - zapálili sme svetlo a ono svieti. Len čo sa dotkneme svojej schopnosti ľúbiť a byť šťastní, svetlo zostane zažaté.
(Sharon Salzbergová)
...v nežnej úľave čejsi starostlivosti, v tme noci a zimného snehu; v nahote a opustenosti - tam hľadaj lásku. (William Blake 1757- 1827)

Kiež by som , Pane, mocnejšie ako po úteche, pochopení a láske túžil po schopnosti utešovať, chápať a ľúbiť. Pretože človek získava tým, že sa rozdáva, a nachádza sa, keď na seba zabúda. A len keď odpúšťa, je mu odpustené. (Sv. František z Assisi 1181-1226)

Láska vždy vytvára, nikdy neničí. V tom tkvie jediný prísľub ľudstvu. (Leo Buscaglia)

Láska je čosi, čo vy i ja musíme mať. Musíme to mať. Lebo naša duša sa tým sýti. Musíme to mať, lebo bez toho sa stávame slabými a chabými. Bez lásky naša sebaúcta klesá. Bez nej naša odvaha upadá. Bez lásky už nevieme s dôverou hľadieť na svet. Obraciame sa do seba, začíname požierať vlastnú osobnosť a pomaly sa ničíme. S láskou sme tvoriví. S ňou neúnavne postupujeme.
S ňou a iba s ňou sa môžeme obetovať pre druhých. (náčelník Dan George)


Láska nepociťuje nijaké bremeno, nemyslí na problémy, usiluje sa o to, čo je nad jej sily a nemá ospravedlnenie pre nemožné... Je schopná podujať sa na všetko, dokončí mnoho vecí a umožňuje im pôsobiť tam, kde ten, kto neľúbi, oslabne a padá. Láska je bdelá a spiaca, nie driemajúca. Aj keď je unavená, je neúnavná, aj keď ju zatláčajú, nezmešuje sa, aj keď ju vystríhajú, nezhatia ju... (T. A. Kempis 1349 - 1471)

Láska/Moje meno je trpezlivá, __ je dobrotivá, nezávidí, __sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nezratúva zlo; neraduje sa z neprávostí, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa, vytrvá. __ nikdy neprestáva. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
(BIBLIA, list Korinťanom)

LÁSKA MERIA NAŠU VEĽKOSŤ (William Sloane Coffin)

Jedno z najväčších tajomstiev života je, že len to, čo robíme pre druhých, naohan za niečo stojí. (Lewis Carroll 1852 - 1898)

ROZDÁVAŤ ČASTO A VEĽA... Vedieť, že niekomu sa ľahšie dýcha, pretože ste žili. To je úspech. (Ralph Waldo Emerson 1803 - 1882)

Keď sa obzriete za svojím životom, zistíte, že okamihy, v ktorých ste skutočne žili, sú tie, keď ste konali v duchu lásky. (Henry Drummond (1851 - 1897)

Mnoho zmôže sila duše, mnoho viera, mnoho nádej, ale všetko zmôže láska.
(Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

Usilujme sa... konať očami a srdcom súcitu. Poznáme šťastie iných v našom vlastnom šťastí...Vieme, že každé slovo, každý pohľad, každý skutok a každý úsmev môžu priniesť šťastie iným. (Thič Nhat Hanh)

Ak nemáme pokoj, je to preto, lebo sme zabudli, že patríme jeden druhému. J
(Matka Tereza (1910 - 1997)

"Ak je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj, vo svete je mier..." (Čínske príslovie :)