Sv. Júda Tadeáš Pomocník v beznádejných prípadoch

29.07.2013 22:00

 

Sv. Júda Tadeáš  Pomocník v beznádejných prípadoch

(moj patrón na rok 2012 :)

Od 19. storočia boli na jeho príhovor zvláštnym spôsobom vypočuté prosby a pokladá sa za zvláštneho ochrancu v beznádejných prípadoch. Od tej doby veľa veriacich začalo vidieť v apoštolovi orodovníka. 

Je patrónom v ťažkej núdzi a zúfalých situáciách

Podľa starobylého podania pôsobil spoločne s apoštolom Šimonom Horlivcom 13 rokov v Arménsku a v  Perzii, kde nakoniec obaja spolu podstúpili mučenícku smrť. Boli obaja zavraždení mágmi. Svätý Júda bol usmrtený kyjakom, alebo sekerou.

 

Od pôsobenia Juda Tadeáša a Bartolomeja odvodzuje svoj vznik Arménska apoštolská cirkev.
 
ZO SV.  PÍSMA
Ján vo svojom evanjeliu zaznamenáva jednu jeho otázku, s ktorou sa obrátil na Ježiša počas poslednej večere: "Pane, ako to, že sa chceš dať poznať nám, a svetu nie?" Ježišova odpoveď je hlboká a tajomná: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok." (porov. Jn 14,22-23)
 
Júdovi Tadeášovi bolo v minulosti pripísané autorstvo jedného z listov Nového Zákona, ktoré bývajú nazývané "katolícke". To znamená, že nie je adresovaný určitej miestnej cirkvi, ale širokému okruhu príjemcov. List bol podľa tradície napísaný okolo roku 65.
 
Víťazstvo nad perzskými mágmi
sv. Juda Tadeáš
V Perzii stále marili týmto dvom apoštolom plány v ich práci dvaja mágovia menom Zaroes a Arfaxat. Svojim umom a zariekavaním sa snažili títo mágovia udržať uctievanie modiel. Na každom kroku konfrontovali apoštolov a vyhlasovali ich za podvodníkov, ale obaja svätí neustále odhaľovali ich triky a podvody. V prítomnosti dvoch svätých apoštolov modly odmietali odpovedať svojim falošným kňazom. Keď apoštoli v mene Božom prikázali modlám hovoriť, boli prinútené uznať ich ako učeníkov pravého Boha. Svätí nariadili démonom, ktorí bývajú v modlách, aby ich opustili. Obaja apoštoli potom zamierili do tábora Baradach veliteľa perzskej armády, kde sa stretli s tými istými mágmi Zaro a Arfaxatem. Peržania sa chystali na pochod proti indickej armáde a Baradach silne túžil vedieť aký bude výsledok vojny. "Vieme, že ste mocnejší ako naši bohovia", povedal apoštolom, "pretože pri vašom príchode modly padli na zem. Až bude po vojne, radi si vypočujeme vaše učenie. Povedzte nám, aký bude výsledok vojny. "Apoštoli prikázali démonom, aby odpovedali, že vojna bude dlhá a mnohí zahynú. "Nebojte sa, princovi, váš boh klame!" Radostne zvolali obaja apoštoli. "Zajtra v tento čas, sa dostaví vyslanci vášho nepriateľa, aby dojednali mier." Nasledujúceho dňa veľvyslanci z Indie dorazili v hodinu určenú dvoma svätcami a došlo k dohode na mierových podmienkach. Princ pobúrený falošnými proroctvami zlých mágov nariadil, aby ich upálili za živa a rovnako tak všetkých, ktorí hanobili sväté apoštolmi. Ale Šimon a Júda uprosiť veliteľa a trest bol odvrátený. Naplnený obdivom k dvom apoštolom priviedol je princ Baradach ku kráľovi Perzie. Tu tiež konali zázraky, ktoré marili zlé plány tých istých mágov, ktorí ich tu predišli.
 
 
ODPORÚČAM deviatnik 
 
Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi
:: Vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha
Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi

 

Väzba: Brožované

Počet strán: 28

 

  Cena Kumran.sk: 0,83€ 0,77€