sv. Laura Vicuňa

16.01.2013 18:30

 

DEVIATNIK K BL. LAURE (KLIKNI)

 

1. myšlienka

1. myšlienka

Aj keď sa ti dnes možno bude zdať, že všetko je príliš sivé a veci sa kazia jedna po druhej, Nezabudni na to, že Boh má vždy pozitívnejší a zároveň reálnejší pohľad na svet ako TY! Lebo on vidí dopredu, na čo sú tie „zlé“ veci vlastne dobré!

Modlitba k bl. Laure


Blahoslavená Laura Vicuňová,
Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.
Bola si poslušná Svätému Duchu
a čerpala si silu z Eucharistie,
vypros nám milosť,
o ktorú ťa s dôverou prosíme...
Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, 
chrániť si čistotu, verne si plniť denné
povinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.
Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,
dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. 

 

Amen.

 

 

 

Bl. Laura Vicuňová (1891 - 1904)

Sviatok: 22. januára - už čochvílu :)

 

ŽIVOTOPIS

 

 

Laura