sv. Mária Goretti

28.12.2012 10:29

 

Chcela by som vám predstaviť moju tohtoročnú patrónku (2013). Naozaj jednoduché ale sväté dievča! Sv. Mária Gorretti oroduj za nás !

 
 

SV. MÁRIA GORETTIOVÁ (1890 - 1902)

Kedy oslavuje sviatok ?  6. Júl

Patrónka?  Patrónka mladých , mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia

Miesto narodenia?   Taliansko

 

Narodila sa 16.októbra 1890 v Corinalde v Ancone, v Taliansku. Jej otec farmár sa presťahoval so svojou rodinou do Ferrier di Conca, blízko Anzio. Zomrel na maláriu a jej matka sa musela veľmi usilovať, aby mala čo dať jesť svojim deťom.

V roku 1902 sa ju osemnásťročný sused Alessandro Serenelli pokúsil zneuctiť. Keď Mária za žiadnu cenu nechcela, Alessandro ju začal bodať nožom. V nemocnici pred svojou smrťou Alessandrovi odpustila. Ale jej smrť neskončila odpustením.

 Alessandra chytili a odsúdili na 30 rokov väzenia. Neoľutoval svoj čin, kým sa mu neprisnilo, že bol v záhrade a Mária mu dala kvety. Keď sa prebudil, bol akoby iným človekom, všetko oľutoval a začal žiť lepším životom. Po 27 rokoch ho prepustili. Išiel rovno k Máriinej matke prosiť o odpustenie. Ona povedala: „Keď ti odpustila moja dcéra, kto som ja, aby som ti ho odmietla?“ A odpustila mu. Keď Máriu v roku 1950 vyhlásili za svätú, Alessandro sa zúčastnil kanonizácie. Kanonizoval ju pápež Pius XII. ako ideál mladých. Hovorí sa o nej ako o mučeníčke, pretože bojovala proti Alessandrovým pokusom o sexuálne zneužitie. Avšak to najdôležitejšie bolo, že mu dokázala odpustiť. Jej starosť o dušu svojho nepriateľa si vyžiadala obetu smrti.

 

 

 

Rodina Gorettiovcov pracovala spolu s rodinou Serenelliovcov ako nájomníci na pozemkoch istého statkára. Práca bola ťažká, ale pôda úrodná, takže Gorettiovci sa nádejali, že časom si rodina zaistí lepšie životné podmienky. No prišiel ťažký úder. Začiatkom mája roku 1900 mladého otca Luigiho Gorettiho napadla a skosila malária. Na poľné práce ostala iba matka Assunta. Starosť o domácnosť musela z veľkej časti prevziať desaťročná Mária, alebo ako ju volali Marietta.

 

Lekári v Nettune sa usilovali robiť, čo mohli, ale vedeli, že dievča nezachránia. Mária sa vo veľkých bolestiach ešte dožila nasledujúceho dňa. Zomrela 6. júla 1902. Pred smrťou zo srdca odpustila vrahovi.

Mariettu pochovali najprv na nettunskom cintoríne. Neskôr predniesli jej telesné pozostatky do kostola Milostivej Panny Márie (Madona delle Grazie), kde sú uložené v kaplnke, ktorá je zasvätená mladej mučeníčke.

 

 

 

Slávnosť svätorečenia "svätej Agnesy 20. storočia" sa konala 24. júna 1950 na preplnenom námestí sv. Petra v Ríme. Státisíce veriacich si takto prišli uctiť jednoduché, ale hrdinské statočné dievča, ktoré svojím príkladom upozornilo, že jestvujú kresťanské a mravné hodnoty, ktorých sa nemožno vzdať ani za cenu krvi. Toto posolstvo svätej Márie Gorettiovej je veľmi aktuálne najmä v súčasnom období mravného úpadku, keď menší alebo väčší násilníci ľahko, takmer bez odporu, ničia ušľachtilé osobné kvality a mravné ideály dospievajúcej mládeže.