TICHO

19.02.2013 15:03

 

Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky. (Ján z Kríža)
 
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. (Augustín)
 
Ak mlčíš, tvoje apoštolské snahy budú účinnejšie a vyhneš sa nebezpečenstvám márnej slávy. (Josemaría Escrivá)
 
Áno, som hudobník, preto mám rád ticho. (Herbert von Karajan)
 
Blažený človek, ktorý mlčí, keď nemá čo povedať. (Heinrich Müller)
 
Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že prírodastromyrastliny kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa neboslnko a mesiacnečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. (Matka Tereza)
 
Boh tak prevyšuje všetko, že sa to nedá ani vypovedať. Preto sa k nemu utiekaj radšej mlčky. (Angelus Silesius)
 
Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh. (Gertrud von Le Fort)
 
Človeka navádzaj mlčať. Jedine tak môže počuť Božie Slovo. (Søren Kierkegaard)
 
Dobre strážené mlčanie je bezpečným prostriedkom, ako dosiahnúť spásu. (Jacques-Bénigne Bossuet)
 
Dva roky treba, aby sme sa naučili hovoriť, a päťdesiat rokov, aby sme sa naučili mlčať. (Ernest Hemingway)
 
Iba činorodí ľudia zakúsia, čo je pravé mlčanie. (Anthony de Mello)
 
Kto nevie mlčať, je ako človek, ktorý by chcel v živote iba vydychovať, a nie aj vdychovať. (Romano Guardini)
 
 
"Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu TICHA, ponoriť sa do seba a do modlitby." (bl. Ján Pavol II.)