Aj dnes pracujem na svojom srdci

 

Aj dnes pracujem na svojom srdci

Aj dnes pracujem na svojom srdci

Skús si predstaviť ako sa Ťa to Ježiš pýta: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Čo mu odpovieš? Šimon Peter mu pokorne odpovedá, že je Mesiáš a za túto pravdu dostáva kľúče od samotného Ježiša, od Jeho srdca. Dôveruje mu a preto chce na ňom aj stavať. Ako keby mal práve Peter znázorňovať aj naše kolísavé povahy a nestálosť v správaní. Dáme sa Mu do rúk a vzápätí ho zaprieme. Je však dôležité (napriek všetkému) znova sa vrátiť na „stavbu srdca“ a nevzdať to, kým srdce nebude postavené presne podľa Jeho srdca...

Plug and pray:

Pane, Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym, lebo Ťa tak často zrádzam a nechcem počuť Tvoje volanie robiť dobro okolo seba. Pomáhaj mi dnes byť verným a pravým príkladom pre ľudí okolo, na ktorého sa môžu nielen ľudia, ale aj Ty vždy spoľahnúť.

V akcií:

Uvedomím si dnes, že Boh je príčinou všetkého. Pomodlím sa dnes krížovú cestu a budem pri nej myslieť na svojich rovesníkov, ktorí majú doma problémy a necítia momentálne Božiu blízkosť.  

Bonus:

„Hľadal som niečo skutočné, v čo by som veril. Ty si ma našiel na dne a prišiel si ku mne. Vzdal som to, bol som zlomený. Život sa zdal byť beznádejný. No Ty si tu a vidíš moje jazvy...Ty si môj dôvod PREČO“