Je tu aj NIEKTO väčší ako...

 

Je tu aj NIEKTO väčší ako...

Je tu aj NIEKTO väčší ako...

Na prvé počutie dosť tvrdé a negatívne slová: zlé pokolenie, nedostane znamenie, odsúdia ho... No v pozadí stojí veľká Ježišova láska, ktorá nám aj dnes dáva ďalšiu lekciu ako pochopiť Boha. Niekedy možno vidíme Ježiša len ako kúzelníka, ktorý uzdravuje a rozmnožuje jedlo a pitie. Ako chodí na obedy so „spodinou“ spoločnosti. Vidíme len to, čo je tesne pred našimi očami a nevieme sa cez to preniesť. Nevidíme to, čo je za tým. Čo tým Boh naozaj sleduje a čo nám tým chce povedať.

Plug and pray:

Pane, otvor mi oči, aby som videl v bežných situáciách Tvoj zámer. Aby som v problémoch videl výzvu ako sa niečo nové naučiť a ako sa zdokonaliť. Aby som nebol ľahostajný na potreby iných, ale aby som v blížnych videl Teba!

V akcii (predsavzatie – ako darovať čas):

Preklikaj si dnes stránku Savia. Je to združenie, ktoré vidí v blížnych Boha. https://www.savio.sk/skAk uznáš za vhodné, skús sa dnes niečoho zrieknuť (telky, facebooku, PC hry, sladkostí a možno aj jedla celkovo – len chlieb a voda) a obetuj to za chudobných v Afrike i za misionárov, ktorí tam pôsobia.

Bonus:

Aj vďaka naším modlitbám, sebazapreniam a obetám môžeme aj tisícky kilometrov od nás robiť svet o niečo krajším. Bambelela!!! Hold on to Jesus!!!