Ježiš je to najlepšie GPS

 

Ježiš je to najlepšie GPS

Ježiš je to najlepšie GPS

„Cti otca svojho i matku svoju.“ Jasné, že sa im neposmievam. Ale hovoriť o nich vždy s úctou? Zaujímať sa o nich a pomáhať im? Veď ani oni mňa nechápu a tie ich trápne požiadavky... „Nepokradneš.“ No, priamo nie, ale je to fér, keď má niekto oveľa viac a niekto oveľa menej? Veď jemu to chýbať nebude, len zopár euro, niečo sladké, nápad, vedomosti. Nikto si to ani nevšimne... Je ľahké prispôsobovať si veci tak, aby nám zrovna vyhovovali. No dobrá stavba musí stáť na pevných základoch, riadiť sa jasnými pravidlami. A tak je to aj s ľudským životom.

Plug and Pray:

Ďakujem Ti, Pane, za „návod na použitie“, ktorý nám dávaš k životu. Pomôž mi brať Tvoje Slovo vážne a odhodlane Ťa nasledovať. Veď ako pretrvávajú Tvoje prikázania, tak isto platia aj Tvoje prisľúbenia – že budeš s nami po všetky dni a že nám dáš všetko, čo potrebujeme, ak budeme hľadať Tvoje Kráľovstvo. Pane, Prosím Ťa za mladých, ktorí nepoznajú správny smer, ktorí blúdia alebo sa vzdávajú. Posvieť im na cestu. Buď pre nich tých správnym GPS-kom - aj cez svedectvo môjho života.

V akcii:

Pohovorím si dnes s Bohom o hodnotách a zásadách v mojom živote.

Bonus:

Nie všetci to majú také jednoduché. Každý sa občas môže dostať na zlé chodníčky. Ale existuje aj špeciálne GPS, ktoré ti ukáže ten správny smer...