Ježiš ti to raz všetko vráti!

 

Ježiš ti to raz všetko vráti!

Ježiš ti to raz všetko vráti!

Inými slovami by sa to dalo povedať: ,,Nerob druhým to, čo nechceš aby robili tebe,“ alebo opačne: ,,Rob druhým to, čo chceš, aby robili tebe.“ Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme sa milovali navzájom a neodsudzovali jeden druhého. Často nás odrádza, že nám podaktorí dobrotu a láskavosť odplácajú nenávisťou a egoizmom. Ale Ježiš to všetko vidí a raz nám to tisícnásobne vráti. Ani si nevieme predstaviť, ako veľmi dokážeme niekomu uľahčiť to bremeno, ktoré si nesie. A pritom stačí tak málo... Boh sa stará o svojich miláčikov. A všetku našu lásku, preukázanú druhým nám raz oplatí...

Plug and pray: 

Pane, Ty nás vyzývaš k tomu, aby sme sa mali radi a milovali svojich blížnych. Daj mi, prosím Ťa, silu odriekať si veci pre dobro druhých. Odpustiť mi všetky krivdy a neprávosti, pretože ani k Tebe neboli spravodliví. Pomôž mi nesúdiť a nehľadať chyby na ostatných, ale radšej sa pozerať na svoje slabé stránky a pracovať na sebe. Prepáč mi, ak nebudem dosť silný vo svojich predsavzatiach a pomôž mi sa na Tvoje zmŕtvychvstanie pripraviť čo najlepšie.

V akcii:

Poznáš skutky telesného milosrdenstva? Hladných kŕmiť, smädných napájať, nahých obliekať, pocestných prijímať do domu, väzňov vykupovať, chorých navštevovať a mŕtvych pochovávať... Popracuj dnes na jednom z nich....

Bonus:

Ako motivácia nech ti poslúži aj tento krátky animovaný príbeh – láska nie je sebecká a dokáže sa obetovať pre druhých...