Láska v 3D! –> Dať Druhému Dobro

Láska v 3D! –> Dať Druhému Dobro

 

Láska v 3D! –> Dať Druhému Dobro

Láska v 3D! –> Dať Druhému Dobro

Ježiš to mal vtedy s ľuďmi ťažké. Nechápali, boli tvrdohlaví, nechceli počúvať srdcom... A on sa tak snažil im pomôcť... Jeho svedectvo nebolo postavené na slovách, ale na konkrétnych skutkoch. „...keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ A dnes je tomu tiež tak... Ježiš sa snaží a napriek všetkému, aj dnes to má s nami ťažké. Tiež robí zázraky... a my? Často ich nevidíme alebo berieme ako samozrejmosť. A ako to je v mojom živote? Snažím sa svedčiť vieru konkrétnym činom? Alebo o viere rozprávam a „skutek utek“?

Plug and pray:

Pane, Ty si ten, ktorého Slová sa stávajú Skutkom.  Odpusť mi, keď mám niekedy príliš veľa slov a málo dobrých skutkov. Prosím, pomôž mi stávať sa Tvojím nástrojom na šírenie dobra. Pomôž mi nestáť len tak v kúte a hrdzavieť, ale nasledovať Ťa, ísť tam, kam mi ukazuješ.

V akcii:

Všimnem si dnes potreby iného (pomôžem s úlohami, s ťažkými taškami, postrážim dieťa...)

Bonus: 

Neboj sa dať trochu lásky...