Modlitba 5 prstov

Modlitba 5 prstov

Modlitba na prstoch

 
 
 
„Často sa nemodlíme preto, lebo si myslíme, že je to ťažké alebo že je ťažké 
 
vymenovať všetky veci, za ktoré sa treba modliť. Tu je malá pomôcka, ktorá Ti pomôžu
 
spomenúť si, za čo sa máš modliť. Pozri sa na svoju ruku, všimni si najmä svojich päť prstov: 
 
každý predstavuje jeden osobitný úmysel.“
 
 
 
Toto pozvanie k modlitbe napísal svätý otec František približne pred pätnástimi rokmi, keď
bol biskupom Buenos Aires. Je veľmi jednoduché a odzrkadľuje spontánnosť a štýl svätého 
otca. Je to akoby krátka trať na päť skokov... z prsta na prst.
 
 
 
PALEC je prst, ktorý je ti najbližšie. Začni sa teda modliť za tých, ktorí sú ti blízki. Sú 
to ľudia, na ktorých si spomenieme najľahšie. Modliť sa za ľudí, ktorí sú nám drahí, 
je „príjemnou povinnosťou“.
Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť (Ž 34, 2)
 
 
 
Druhý prst je  UKAZOVÁK.  Modli sa za tých, ktorí učia, vychovávajú a opatrujú – za 
učiteľov, profesorov, lekárov a kňazov. Potrebujú podporu a múdrosť, aby vedeli druhým 
ukázať správnu cestu. Vždy si na nich spomeň vo svojich modlitbách.
Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi 
Ježišovi pre vás! (1 Sol 5, 17 - 18)
 
 
 
Ďalší prst je najvyšší, je to  PROSTREDNÍK.  Pripomína nám našich vládnych 
predstaviteľov. Modli sa za prezidenta, parlament, za podnikateľov a úradníkov. Sú to ľudia, 
ktorí riadia chod našej krajiny a riadia verejnú mienku. Potrebujú, aby ich viedol Boh.
Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky 
za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na najvyšších miestach, aby sme mohli žiť 
tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. (1 Tim 2, 1 - 2)
 
 
Štvrtý prst je  PRSTENNÍK. Mnohí budú prekvapení, ale tento prst je najslabší. Môže to 
potvrdiť ktorýkoľvek učiteľ hry na klavíri. Teraz sa teda modli za tých najslabších, za tých, 
ktorí musia bojovať s množstvom problémov alebo s chorobami. Potrebujú Tvoje modlitby vo 
dne i v noci.
Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa 
slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! (1 Sol 5, 14)
 
 
 
A ako posledný je tu MALÍČEK, najmenší zo všetkých, malý, ako sa máme cítiť pred bohom 
a pred ostatnými. „Poslední budú prvými,“ hovorí Písmo. Malíček Ti pripomína, aby si sa 
modlil sám za seba. Až keď sa pomodlíš za všetkých ostatných, môžeš zo správneho uhla 
pohľadu vidieť svoje potreby a modliť sa lepšie za seba samého

 

Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. (Jn 14, 14)