Nevyháňaj Ho! Choď s Ním!

 

Nevyháňaj Ho! Choď s Ním!

Nevyháňaj Ho! Choď s Ním!

„Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti... A on prešiel pomedzi nich a odišiel...“ Prečo ja sám, ktorý som pri Ňom tak blízko, ja, ktorý o Ňom toľko počúvam, ja sám, ktorý cítim, že iba s Ním nie som opustený... ešte ani ja Ho nedokážem prijímať. Nútim Ho, aby odišiel a aby si našiel iných, ktorí Ho príjmu. Tak často mám problém prijímať od Neho všetko. Prijímam len to, čo sa mi práve páči. To, čo mi vyhovuje. Keď to chce odo mňa už nejakú snahu, obetu – nechcem! Radšej nech odíde! Nenechám Mu priestor konať, nedovolím Mu meniť mňa a potom ani ľudí okolo mňa. A popri tom, On by s nami dokázal veľké veci! Len... Ho nenechať odísť!

Plug and pray:

Pane Ježišu, pomôž mi prijímať Ťa celého. Tak, ako ku mne prichádzaš. Pomôž mi dať Ti aj dnes priestor, aby si sa pre mňa mohol stať darom – tak, ako sa mi ponúkaš. Daj, nech Ti dnes nedovolím odísť. Nielen kvôli mne, ale aj preto, aby si sa cezo mňa mohol stávať darom aj pre smutných a opustených ľudí, ktorých dnes stretnem.

V akcii (predsavzatie - ako darovať čas):

Boh k nám prichádza. Dáva sa nám ako dar. Aj keď si to nezaslúžime. Skúsme dnes tiež byť pre niekoho darom a darujme mu (okrem nášho času) aj vlastnoručne vyrobený darček.

Bonus: 

Boh nezomrel, je stále tu, medzi nami. Je tu blízko a je tu pre nás. Tak to ukážme aj ďalším...