Nezáviď! Ale radšej dopraj!

 

Nezáviď! Ale radšej dopraj!

Nezáviď! Ale radšej dopraj!

V mysli každého z nás sa niekedy zrodia otázky: „Prečo on má lepšiu prácu? Prečo mňa stále stretajú problémy a jeho nie? Prečo musím práve ja niesť taký ťažký kríž?“ Je ľahké ukázať na druhého – aký má bezstarostný život, ako mu všetko vychádza... Odsúdime druhého skôr, akoby sa mohol obhájiť. No často nevidíme, koľko síl a námahy to dotyčného človeka stálo. Aká hanba, keď zistíme, čo všetko si preskákal, kým to dosiahol.

Plug and pray:

Pane, Ty vieš, že niekedy padám do malomyseľnosti. Závidím druhým. Nedoprajem im, keď majú niečoho viac ako ja. Pomôž mi pochopiť, že Ty si najväčším pokladom môjho života. Že keď mám Teba, už nikto nemôže mať nič viac...

V akcii:

Nauč sa nestrácať čas zbytočným porovnávaním, kto sa má lepšie ako ty. Hľadaj tých menej šťastných a daj im svoj čas, úsmev, objatie, čokoľvek, čo uznáš za vhodné.  Rozdávaj ľuďom bohatstvo Ježišovej lásky už dnes.

Bonus: 

A neboj sa ani „stratených čiernych oviec“ Lásku a pochopenie potrebuje každý...  

Trnka

15.02.2013 00:00