Nie zázraky, ale dôvera!

Nie zázraky, ale dôvera!

 

Nie zázraky, ale dôvera!

Nie zázraky, ale dôvera!

Občas tak premýšľam, koľko zázrakov potrebovali Ježišovi súčasníci, aby uverili. Oni boli svedkami znamení, uzdravení, zázrakov a riešení bolestí života. A predsa pochybovali. Tento muž však dôveroval. Stačili mu slová, že jeho syn bude v poriadku a v pokoji odišiel. My si povieme, že nám by stačil jeden zázrak. Len... Okolo nás je plno bolesti, zla, tragédií. Máme svoje trápenia a smútky. Ako zaťažko nám príde pri tom všetkom Bohu dôverovať. Nie sme očitými svedkami Ježišových zázrakov, nesiahli sme do jeho rán ako Tomáš a preto je nám zaťažko plne sa oddať dôvere. Ale On zomrel aj za NÁS! Stačí jeden pohľad na kríž... To, že sme nestáli priamo pod ním nás neoberá o silu lásky a obety, ktorá sa na ňom odohrala.

Plug and pray: 

Pane, sme krehkí a slabí. Lipneme na istotách a dôkazoch. Daj, prosím, aby sme v tejto atmosfére obáv a strachu nestratili jedinú záchranu - dôveru a nádej. Aby sme nestratili Teba. Nedopusť, aby sme v honbe po veľkých istotách prehliadali Tvoju prítomnosť v maličkostiach. Aby sme v ťažkostiach a výzvach života nevideli dôkaz márnosti viery a nádeje, ale vo viere a nádeji videli zázrak v našich vlastných životoch.

V akcii:

Dnes sa budem snažiť Bohu vo všetkom dôverovať. Nebudem si robiť zbytočné starosti o svetské veci... Budem myslieť na večnosť a na to, čo mi ju pomôže zaistiť si JVšetko vložím do Božích rúk.

Bonus:

Aby sa ti lepšie robili niektoré rozhodnutia, pozri si, čo dokáže láska s človekom... A potom, čo dokáže láska s Bohom...