On nesudi nikoho" On miluje

On nesudi nikoho" On miluje

 

On nesúdi nikoho! On miluje!

On nesúdi nikoho! On miluje!

Každý z nás už zažil, ako chutí odsúdenie. Niekto nás odpísal, zaškatuľkoval, bez toho, aby nás skutočne počúval, aby nás spoznal. Namiesto načúvania nám skákal do reči, dokončoval za nás vety. A koľkokrát sme už aj my urobili niečo také druhým. Posúdili sme človeka pred nami - a neprešiel. Rozpráva a správa sa inak ako ja. Nerozumiem mu, je mimo a v mojom srdci nemá miesto. Ježiš má na to však iné riešenie. Nikoho nesúdi. Jeho súdom je iba pravda o nás. A tá oslobodzuje.

Plug and pray:

Pane, ďakujem Ti, že ma nesúdiš a že mi s láskou zjavuješ pravdu o mne. Prosím, pomôž mi spoznávať Teba a cez Teba aj Otca a vaše spoločenstvo lásky. Aby som dokázal naplno otvárať svoje srdce pre druhých. Aby som ich vedel štedro, s plnou pozornosťou a s láskou počúvať a nemyslieť pri tom na seba. Nech nechodíme vo tme, ale máme svetlo života.

V akcii:

Dnes sa pokúsim naozaj počúvať toho, kto mi príde do cesty.

Bonus:

Svetlo a láska: