Pôst je dažďom, aby človek zakvitol

 

Pôst je dažďom, aby človek zakvitol

Pôst je dažďom, aby človek zakvitol

Pôst je apgrejdom pre vzťah s Bohom. Skvalitňuje a zintenzívňuje komunikáciu a tým aj našu blízkosť pri Bohu. Postiť sa neznamená byť zamračený, alebo každému hovoriť, že dnes nejem sladkosti či nepočúvam hudbu... Je to činnosť, ktorá pramení v najväčšej hĺbke srdca a jej cieľom je absolútna blízkosť pri Bohu. To znamená, že pôst nerobí človeka smutným a otráveným, ale práve naopak. Je dažďom pre jeho vnútro. Umožňuje vyklíčiť a vyrásť tým najkrajším a najvznešenejším čnostiam. Človek teda sa nepostí, aby trpel, alebo aby ho ostatní obdivovali, či ľutovali. Ale aby sa premenil na krásneho a príťažlivého a to nielen pre druhých, ale hlavne pre Boha.

Plug and pray:

Pane, kvôli Tebe sa oplatí ráno skôr vstať... Kvôli Tebe sa oplatí stáť na „daždi“ a prinášať obety... Kvôli Tebe sa oplatí... sa oplatí VŠETKO! Ja viem, že každá obeta robená z lásky prináša 100-násobné ovocie. Pomáhaj mi počas celého pôstneho obdobia myslieť na Teba a myslieť na blížnych... Nebrániť sa ťažkostiam a obetám, ale pokorne ich prijímať, aby som počas pôstu zakvitol a bol Tvojim MILOVANÝM.

V akcii (predsavzatie – ako darovať čas):

Pokús sa dnes prinášať malé obety, ktorými urobíš radosť ľuďom okolo seba. venuj im chvíľku zo svojho času!

Bonus:

Ak ťa nič originálne nenapadne, možno ťa inšpiruje tento príbeh: