Pravda ta oslobodi!

Pravda ta oslobodi!

 

Pravda ťa oslobodí!

Pravda ťa oslobodí!

Ježiš v dnešnom evanjeliu upozorňuje Židov, že len pravda ich môže urobiť slobodnými. Tí sa však bránia, veď sú synmi Abraháma, tak o akej neslobode to hovorí? Ježiš však vidí do ich srdca... napomína ich za neslobodu ich skutkov. Ako by to bolo, keby sa Ježiš dnes pozrel do môjho srdca? Bránil by som sa aj ja vyjadrením, že som kresťan, že všetko predsa svedomito dodržiavam? Aká by však bola skutočná pravda? Možno by v mojom srdci našiel nedostatok lásky voči rodičom, pokazený vzťah s priateľom, nečestnosť, klamstvo, pretvárku, závisť... Všetko skutky, ktoré ma vnútorne zväzujú. Ježiš mi ponúka spôsob, ako sa stať skutočne slobodným. Chce, aby som konal skutky v pravde...

Plug and pray:

Pane, dnes mi ukazuješ, že môžem byť slobodným, len ak budem robiť skutky v pravde. Ja mám však často problém byť čestným v mojich postojoch a konaní. Nauč ma, prosím, cez tvoj príklad, ako konať pravdivo sám pred sebou aj pred druhými. Nauč ma byť nositeľom pravej slobody už dnes.

V akcii:

Pomodlím sa 3 Zdravasy za niekoho, kto to momentálne potrebuje.

Bonus:

Takto nejak to podľa Lukáša vyzeralo...

Kuki

20.03.2013 00:00