Prednášky - vypočuť

Prednášky - vypočuť

MARIÁN KUFFA

 

Žakovce. Malá dedinka pri Poprade, kde sa dejú veľké veci. Neveríte? Presvedčte sa i skrze záznam prednášky tamojšieho farára, dovolím si tvrdiť že výnimočného Božieho služobníka Mariána Kuffu.

Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory ...

 

Marián Kuffa, farár zo Žakoviec

 

Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť - voči Bohu, voči ľuďom a voči sebe samému. A si "v pekle". Na konci cesty pokory ťa čaká láska - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Si "v nebi".

 

Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v živote. Keby sme išli celkom na začiatok, Pán Boh stvoril pred Adamom a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa volal Lucifer. Lux znamená svetlo a fer - ten, ktorý nosí svetlo. Svetlonos. Lucifer bol tak krásny anjel, že svetlo išlo s ním všade kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal mu: "Budeš prvý zo všetkých." A zdvihol ho úplne hore. Pozor na to, keď vás zdvihnú úplne hore, keď dostaneš funkciu, keď dostaneš úrad, možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, PhDr... Dávaj na tom vrchole veľký pozor. Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. Alebo sa odtiaľ vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že tam nie je bodka, ale križovatka a mal si vybrať jednu z týchto ciest. Čo si Lucifer vybral? Cestu pýchy. Peklo vzniklo touto vetou: Non serviam. "Nebudem slúžiť." Lucifer si uvedomil svoje postavenie, svoju funkciu, svoju moc, a chcel, aby sa slúžilo jemu, nie aby on bol služobník. A tak letel úplne zhora úplne dolu. Tak je to s každým pyšným človekom, nech je hoci aj biskupom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si pyšný, poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha, pýcha predchádza pád.

Naproti tomu Mária, matka Božia, mala takisto na výber dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. Čo si vybrala Mária? Cestu pokory. Lucifer povedal: "Nebudem slúžiť," a Mária "...hľa služobnica Pána. Nech sa stane Božia vôľa". Ona nielenže bola ochotná slúžiť, ona aj slúžila.

 

Chlapci vedia... - vypočuť

Som farárom v Žakovciach, 14km od Popradu. Sme tam partia asi 60 chlapcov bezdomovcov, asi 20 dievčat - matky s deťmi a telesne postihnutými, spolu 130 ľudí. Keby som rozprával dlho, tak stačí keď poviete: "Dosť farár". Chlapci u nás už vedia, že keď kážem a je to dlhé, tak oni ma potom prerušia...

 

Jašter - vypočuť


Vieš, akú ty máš cenu? - vypočuť

Ty, keby som Ťa chcel kúpiť, nedá sa. Keby som všetko predal, celý svet a chcel by som Ťa kúpiť, nedá sa...
 

Uvidíte, že príde - vypočuť

Mal som 30 rokov, keď som vstúpil do seminára. Predtým som bol 99% vonku, karate, horolezectvo, kone a puška, teraz som 99% dnu. No Šok.
 

Desatoro v tatrovke - vypočuť

"Chlape, keď mu ty neodpustíš, kto mu dá ešte zmysel života? Tvoj otec možno si to nezaslúši, ale tvoj otec to potrebuje."
 

Len dve cesty sú v živote - vypočuť

Pán Boh stvoril všetkých ľudí a ja hovorím, aj ženy. Zrazu ukázal prstom na jedno z tých dievčat a hovorí: "Budeš Matka Božia!" A šla aby slúžila a nie aby slúžili jej. To je cesta pokory. Cesta pýchy je naopak cesta zotročovania.
 

Kalich cností - vypočuť

 

Cesta nádeje - vypočuť

 

Ak máš pokoru, matku všetkých cností, môžeš začať odznova. Tá Ti porodí všetky ostatné cnosti.

To hlavné nevidno - vypočuť

 

Splnené sny - vypočuť

Stlačil mi silno ruku a vraví: "Dobrý si bol". Stlačenie ruky od trenéra je viac ako dve zlaté medaily. Pán Boh nepozerá na to, či vyhrávaš, či prehrávaš, ale či zápasiš. Nech Ťa nájde ako bojovníka, nesmieš sa vzdať.

 

Vertical limit - vypočuť

Načo istiť? Prilbu som dal dievčaťu, sedačku tiež, však ja nemôžem spadnúť. Pýcha predchádza pád. A v lavíne som šiel dolu ...

 

Nebo - vypočuť

Bude tam plno takých, o ktorých by sme to nepovedali, nebudú tam Tí, o ktorých by sme povedali, ale najväčšie prekvapenie bude, keď tam budeme my sami.

 

Ivo, Vojtech, Rišo, Palo - vypočuť

Pálenka, bitka, detský domov, drogy - Boh.
 

Tri dni by som mohol rozprávať - vypočuťViac tu: https://faith-hope-love.webnode.sk/products/poucne-o-viere/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

 

 

 

PAVOL HUDÁK

Dnes, som mala tú možnosť  zúčastniť sa na prednáške Otca Pavla o vzťahoch v rodinách, partnerov, ale hlavne aká je to to tá pravá láska. It´s hard to find true love!

Veľmi ma oslovila a preto sa s vami chcem podeliť o ukažky z prednášok, možno aj vám veľmi pomôžu a nájdete odpovede na veľa otázok ;)

 

 

CD1_Rodina Spoločenstvo_Lásky

mp3

CD2_Milovať_A_Byť_Milovaný

mp3

CD3_Telesná_A_Citová_Sexualita

mp3

CD4_Tri_Etapy_Lásky

mp3

Púť radosti - Láska - dar neba

mp3

Púť radosti - Klúče od kráľovstva 1

mp3

Púť radosti - Klúče od kráľovstva 2

mp3

Púť radosti - Láska znamená TY

mp3

Púť radosti - Múdrosť lásky

mp3

Púť radosti - Záleží mi na tebe

mp3

Ak vám nejdú sú aj TU

Zdroj ukažiek

 

Odkiaľ sa berie šťastie? Človek bol stvorený pre lásku, preto potrebuje milovať a byť milovaný. Keďže tieto túžby sú hlboko zakorenené v ľudskom srdci, iba ich napĺňanie môže urobiť človeka šťastný. Každá nevera seba sa človeku vypomstí, preto nebuďme prekvapení, keď je k nám život neláskavý. Pátrajme po príčinách nedorozumení, rozpadu vzťahu a hľadajme riešenie. Budúcnosť si môžeme naplánovať jasne a múdro iba vtedy, ak poznáme cestu, ktorá nás doviedla k súčasnosti.

Na stránkach www.zaostri.sk vám predstavujeme prednášky rímskokatolíckeho kňaza Mgr. Pavla Hudákazo série Prečo láska stroskotáva. Tieto prednášky pôvodne odzneli v roku 2001 v bratislavskom UPC a neskôr boli vydané na CD1-4.

Nahrávky sú vo formáte mp3 a majú veľkosť 1-20MB. Môžete si ich prehrať priamo z týchto stránok, alebo stiahnuť do vášho počítača. Takýmto spôsobom si môžete postupne stiahnuť celé CD.

Zdroj ukážky jeho prednášok:

https://cistota.hudakcd.sk/

 

Tento text je opísaný z poznámok z duchovných cvičení Pavla Hudáka.

Muž:

Poslaním muža je byť ochrancom pravdy a spravodlivosti doma a v spoločnosti. Je hlavou rodiny a zároveň je pozvaný byť hlavou spoločnosti. Úlohou muža je chrániť rodinu pred vonkajším (vojny) a vnútorným (spoločenská nespravodlivosť) nepriateľom.

 Ďalším jeho poslaním je byť obetníkom. Dokazuje lásku obetou. Svojou prácou živí rodinu a tak dosvedčuje svoju lásku. Modlí sa za rodinu. Je hlavou potomstva. Obetuje vlastný egoizmus. Z muža robí často egoistu jeho slabosť tela. Zrieknuť sa egoizmu znamená zrieknuť sa žiadostivosti. Chalan žiadajúci telo od dievčaťa je egoistom. Človek, ktorý nie je egoistom, je darom pre iných.

Láska neubližuje, láska pomáha. Poslanie muža je byť vodcom - pastierom, viesť ľudí jemu zverených. Pozná ich, a oni idú za ním s plnou dôverou.
Správny chalan vie určiť hranicu hriechu. Keby nechcel priznať hranicu, ublížia si navzájom. Hriech začína tam, kde sa neskôr za to môžeš hanbiť - keď sa pozrieš manželovi /-ke, deťom do očí. Potrebuješ chrániť srdce i telo, ktoré je chrámom Ducha Svätého. Boh do Tvojho tela vložil svoju Božskú pečať. Je to dôstojnosť Božích detí. Objať srdce potrebuje každý muž. Keby sa odtrhol od citov, stal by sa z neho robot. Objať srdce neznamená objať telo. Dievča objíma srdce chlapca svojou vnútornou dievčenskou krásou.
Meno muža je charakter. Natoľko je muž mužom, nakoľko je charakterným. Slovo robí chlapa. "Najstrašnejšie je stretnúť muža a nevedieť, na čom u neho som" (Richard Rorre)

 

Active Image

 

 

Žena:

Slabosť ženy je v citoch muža a slabosť muža v tele ženy. Základ ženskej krásy je v tom, že je ženou. Byť ženou znamená rozvíjať svoje ženské dary. Sv. Peter píše, že žena je človek ukrytý v srdci. Preto ženská krása je v jej srdci. Agresivita a neslušnosť zabíja tvoju ženskosť. Sv. Pavol píše: "Žena nech sa neozdobuje drahými kameňmi, šatami a šperkami, ale láskavosťou, dobrotou, obetavosťou, nežnosťou, skromnosťou a čistotou. Toto je dobrá žena, ktorá podľa písma oblažuje muža." Muž dobrej ženy je blažený. Dostane ju ako odmenu za dobré skutky.


Muž si ženu musí zaslúžiť, ináč si ju nebude vážiť. Keď chalan ľahko získa dievča, ľahko ju aj nechá. Je potrebné nechať chlapca bojovať, aby si mohol dievča získať. Keď to pochopil, je správny muž. No ak nie, nezaslúži si dievča. Keď si chce chalan rozumieť s dievčaťom potrebujú si zjednať svoje hodnoty. Najkrajšia odmena od dievčaťa chalanovi je úsmev. Ak by si mu dala pusu a v jeho očiach nič nezískam, niečo by získal iba on. Vzťah musí byť čistý, aby z neho obaja mali radosť. Panenstvo patrí Tvojmu Bohu, manželovi a deťom. Najtvrdšia facka od dievčaťa pre chalana je odmietnutie jeho spoločnosti. Spoločnosť dievčaťa má byť pre chlapca odmenou, potešením. Ona mu pomáha vybudovať úctu voči nej samej. Odmení ho príjemným rozhovorom a potešením zo stretnutia. Žena je kvetina ľudského rodu. Je stvorená, aby bola pre muža pomocnicou, radosťou a darom. Žena má v sebe tajomstvo, po ktorom muž túži a to je motívom, aby sa snažil.


Meno ženy je čistota. Natoľko je žena ženou, nakoľko je čistá. Žena chce muža, u ktorého ona bude poslednou a muž chce ženu, pre ktorú bude on prvý. Človek potrebuje cítiť význam života, bezpečie a lásku. Muž potrebuje ohodnotenie a žena nehu. Z čistoty vyplýva úcta a z úcty vyplýva ženskosť.

 

Muž + Žena:

Muž sa spoznáva v žene a žena v mužovi, preto potrebujú jeden druhého, aby sa dopĺňali. Žena potrebuje, aby ju niekto chránil, muž potrebuje niekoho, koho by chránil.

Rodina - žena hľadá úkryt, muž ho poskytuje. Hľadá pocit bezpečia a nehu. Prameň ženskosti je v materstve, je prameňom obety. Z materstva čerpá obetavosť. Malé dieťa ju učí obetavosti. Syn - dcéra - súrodenecký vzťah - má veľký význam. Keď rodičia dokážu obdariť deti láskou, dokáže sa to odraziť aj medzi súrodencami.

Bozk

Bozk má byť
- čistý (prináša radosť)
- zrelý (zrelosť, zodpovednosť - rozdáva ovocie)
- úprimný (úcta a dôvera)

 

 

KOMENTÁRE

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok