Si synom márnotratného Boha!

 

Si synom márnotratného Boha!

Si synom márnotratného Boha!

Výchova, ako sme čítali v dnešnom evanjeliu, nespočíva v direktívnom vzťahu otca a syna. Tým, že by mu otec rozkázal, čo má a čo nemá robiť, byť u svojho márnotratného syna nedocielil premenu ani skutočný rast. Toto pochopil pred pár rokmi aj don Bosco, ktorý bol tiež márnotratný. Ale – márnotratný na lásku. Nebál sa ňou „plytvať“ a „rozhadzovať“ ju všade, kde bol. Pretože vedel, že raz to prinesie svoje ovocie. Inšpirovaní a motivovaní ľudia, ktorí pociťujú láskavý prístup, dôveru a zodpovednosť dokážu omnoho viac ako ľudia, ktorí iba slepo plnia rozkazy. Dobrý vodca nie je zlý, prísny, panovačný. Ale trpezlivo a s láskou jedná. Prijíma druhých takých, akí sú. S ich chybami a nedostatkami. Aj napriek zlyhaniam a „útekom“ ich vie znovu prijať, povzbudiť a oceniť...

Plug and pray:

Pane, nauč ma byť dobrým vodcom, márnotratným na lásku. Daj mi trpezlivosť, aby som prijímal/a druhých aj s ich chybami, lebo ani ja nie som bez chyby. Nauč ma podľa vzoru dona Bosca hľadať v blížnych to dobré a na tom stavať. Nauč ma viac im dôverovať.

V akcii (predsavzatie – ako darovať čas):

Porozmýšľaj dnes nad tým, ako pomáhaš druhým rásť. Čo ti bráni v tom, aby si im naplno dôveroval/a.

Bonus:

Inšpiruj sa, čo dokáže silná skupina zložená zo slabých jednotlivcov: