Službou bližšie Bohu

 

Službou bližšie Bohu

Službou bližšie Bohu

Prečo na tomto svete ľudia trpia? Prečo je vo svete hlad, choroba, vojny, katastrofy? Ťažká, filozofická otázka a určite si si ju už niekedy položil. Raz som na ňu počul odpoveď, ktorá v sebe nesie kus pravdy: „aby sme sa mohli vďaka nemu posväcovať aj my“. Utrpenie druhých ľudí nám dáva príležitosť pomáhať im. A práve v dnešnom evanjeliu nám pán Ježiš hovorí, že podľa (ne)pomáhania budeme aj súdení. Od tohto závisí to najdôležitejšie, čo môžeme stratiť alebo získať – večný život. Vďaka misionárom a misijným dielam môžeš pomôcť ľuďom, ktorí trpia a pomoc veľmi potrebujú. Napríklad aj deťom, ktoré žijú na ulici a nemajú ani vzdelanie, ani peniaze a ani rodinu.

Plug and pray: 

Pane, ďakujem Ti, že si nám dal návod na získanie večného života. Ďakujem Ti za hmotné aj nehmotné dobrá, ktoré si mi udelil. Prosím, pomôž mi, aby som nebol ľahostajný voči potrebám chudobných, trpiacich, chorých. Daj mi ochotu a silu vidieť v nich Teba a deliť sa s nimi o dobrá, ktoré si mi daroval. Amen.

V akcii:

Dnes ponúknem svoju pomoc človeku, ktorý to bude potrebovať. Nebudem čakať, kým ma o to poprosí, ale skúsim otvoriť oči a nájsť ho sám.

Bonus:

Nech ti je príkladom aj Matka Tereza, ktorá mala oči otvorené hádam najviac, ako sa len dalo...