Syn = cesta k Bohu

Syn = cesta k Bohu

 

Syn = cesta k Bohu

Syn = cesta k Bohu

Syn nám ide príkladom ako má vyzerať správny vzťah medzi nami a Otcom. Čo robí otec, robí podobne aj syn. My by sme sa mali snažiť robiť podobne, ako robil syn, keďže On sa stal človekom a tým nám je tak veľmi blízky a podobný. Byť takým, akým bol Syn a zároveň takým, akých nás chce mať Boh je staro-nová méta. Všetci to dobre poznáme a predsa sa dá na to tak ľahko zabudnúť. Boh vie, čo je pre nás najlepšie, kde je naše miesto, čo je naša úloha, aké je naše povolanie a v neposlednom rade kde nás potrebuje. To platí aj pri misiách. Mali by sme slúžiť tam, kde je to potrebné. Nie podľa nás, ale podľa Boha Otca. Musíme sa len odvážiť úplne sa odovzdať do jeho rúk, dôverovať mu, že to čo má pre nás pripravené je to, čo nás urobí naozaj šťastnými. Základ toho, aby sme my dôverovali Jemu, nám Boh už postavil. Prvý začal veriť On nám. Nezabúdajme, že náš život je našou veľkou misiou...

Plug and pray:

Pane, pošli ma v živote tam, kde ma Ty potrebuješ. Premeň moju sebeckosť a namyslenosť, aby som sa vedel podvoliť Tvojej vôli a nesilil sa na miesta, kde nemám byť. Pane, nauč ma konať podľa Teba!

V akcii (predsavzatie – ako darovať čas):

Skús dnešný deň obetovať za svoje povolanie. Môžeš ísť na sv. omšu, alebo ak zvládneš, tak odporúčam pôst o chlebe a vode. 

Bonus:

Aká matka – taká Katka. Aký otec – taký syn. Platí to aj o nás?