Z iného (uhla) pohľadu

Z iného (uhla) pohľadu

 

Z iného (uhla) pohľadu

Z iného (uhla) pohľadu

Dnešné evanjelium je o škaredosti sebectva, pokrytectva a o kráse pokory. Nádherná myšlienka. Keď budete mať chvíľu času, určite sa pri nej zastavte a rozjímajte. No ja vám chcem povedať ešte o niečom, čo dnes ukrýva Božie slovo. Myslím, že môžem povedať, že ktokoľvek z nás, kto by bol v chráme s farizejom a mýtnikom z podobenstva by si mohol myslieť to isté čo farizej – že on je ten dobrý a mýtnik ten hriešny. Ale veci často nie sú také, akými sa na prvý pohľad zdajú. Možno blížny, ktorý je pri mne sa smeje, no skrýva smútok a možnože ten, ktorý má navonok všetko vnútri nemá vôbec nič... Možno tomu, komu veľmi závidím, nie je čo závidieť, lebo mám oveľa viac ako on... Ale treba na to pozerať iným pohľadom. Pohľadom, v ktorom je Ježiš, pohľadom Ježiša.

Plug and pray:

Pane, prosím, zošli mi Tvojho Ducha Svätého, aby mi dal múdrosť rozlišovať medzi skutočnosťou a medzi tým, čo sa ukazuje navonok. Daj, aby bol môj pohľad upriamený na skryté potreby mojich blížnych. Nech sa necítia opustení a bez lásky.

V akcii:

Dnes sa zastav a dobre sa poobzeraj. Napravo, naľavo. Čo vidíš? Nezdá sa ti, že niekto chce silou-mocou zakryť skutočnosť? Ak áno, pomodli sa za neho jeden Zdravas. ;)

Bonus:

Myslím, že takto nejako spievajú v nebi anjeli, keď sa nám podarí pochopiť veci také, aké naozaj sú :)

Zuzka Sch

09.03.2013 00:00