Zaziar aj ty !

Zaziar aj ty !

 

Zažiar aj ty!

Zažiar aj ty!

Každodenné, tak obyčajné a pritom tak vzácne. Duša, predstav si svetlo, jasné svetlo hviezd na nočnej oblohe, jagavá krása. Sme očarení nebeským svetlom nočnej lampy, ktorá horí a svieti a aj my sa chceme chvíľu veseliť v tomto svetle. Sme ako Jánovi učeníci, ktorí počúvali jeho proroctvá a radovali z jeho slov. A teraz duša, predstav si jasné svetlo Slnka, žiaru zaplavujúcu všetko na zemi, svetlo, ktoré lieči, obnovuje, dáva život. Najkrajšie lúče dotýkajúce sa každého tela, srdca, mysle a ducha. Svetlo s dotykom pre Teba. To je Slovo Ježiša Krista. A Ty si teraz Jeho učeníkom, priateľom a On Ti chce darovať svetlo svojej Lásky.

Plug and pray:

Milovaný Pane, v týchto dňoch Ti chcem ďakovať za svetlo, ktoré si nám zvestoval svojim príchodom a zo svojej štedrosti si nám daroval všetko. Chcem a túžim prijímať Tvoje svedectvo, Tvoje Slovo s väčšou pokorou a vierou. Pane, Ty vidíš aj všetky moje pochybnosti, ktoré mi bránia prijať Tvoje Slovo. Prosím, vlej do môjho srdca väčšiu vieru a posilni moju nádej, aby som v Teba veril/a, dúfal/a  a tak mohol/la zakúsiť Božiu Lásku.

V akcii:

Dnešný deň budem radostným svetlom pre všetkých ľudí, ktorých stretnem.

Bonus: 

Buď radostným svetlom už dnes,  lebo nikdy nevieš, kedy si ťa Boh vezme svietiť ku sebe... Mladý Clayton, hrdina tohto príbehu, už svieti v nebi...

Katarína Kovaličová

14.03.2013 00:00