Zhora dole a zdola hore!

 

Zhora dole a zdola hore!

Zhora dole a zdola hore!

Sv. don Bosco, zakladateľ rehole saleziánov, sa venoval chudobným chlapcom z Turína. Vychovával ich, učil ich katechizmus... no nie len to. Nebol to len učiteľ. Bol to hlavne jeden z nich. Nerobil zo seba niekoho viac, niekoho, kto len dohliadal nad ich výchovou a vzdelaním. Bol ten, ktorý sa znížil na ich úroveň, zapojil sa do hry s nimi ako jeden z nich. Ten, ktorý chodil a „žobral“ o miesto pre nich, aby mali svoje oratórium, aby mali kde spať, aby mali čo jesť, kde sa zabávať... „...kto sa ponižuje, bude povýšený...“ Don Bosco je nám príkladom. Celý svoj život obetoval pre chudobných chlapcov. Počas života sa mnohokrát musel ponížiť a znížiť, avšak teraz je povýšený až na úroveň svätosti. Bol to misionár medzi deťmi ulice.

Plug and pray:

Pane Ježišu, daj, aby sme sa nebáli v živote „poníženia“. Aby sme sa nebáli pomáhať a slúžiť druhým. Lebo práve takáto obeta spojená s úprimnou pokorou je aj cestou k Tebe do neba. A ja verím, že si ma raz vyzdvihneš hore ku sebe.

V akcii (predsavzatie - ako darovať čas):

Zastav sa dnes na chvíľku v kostole a s poníženosťou a pokorou daruj čas tomu, ktorý ho stvoril - Bohu. Stačí, že sa budete na seba iba pozerať, netreba veľa slov. Len s ním trocha pobudni. Aj don Bosco to takto často robil :)

Bonus: Salve don Bosco Santo!